top of page

ישראל נגלית לעין

מיזם לתיעוד אלבומי משפחות בקהילה היסטוריה קרובה לעתיד רחוק

אוצרות העבר נמצאים בכל בית: באלבום התמונות, בשקיות המסמכים, בצרור מזכרות. 
כל אדם שחי בארץ הוא שותף בבנייתה ובתולדותיה, ואלבום התמונות הפרטי מייצג את מסלולי החיים השונים המתקיימים בארץ ואת הקהילות המגוונות: בעיירות הפיתוח, בהתיישבות העובדת, בהתיישבות החדשה ובערים. 
"ישראל נגלית לעין" הוא מיזם קהילתי לתיעוד, לגיבוי ולהצלה של תמונות המדינה והארץ, תושביה ותולדותיה. מטרותיו — לחזק את השותפות של תושבים מכל שדרות הציבור בסיפור המורשת הישראלי לדורותיו על ידי שיתופם כמתעדים או כמתועדים במפעל לתיעוד חזותי ושימור של תמונות מאלבומים פרטיים. 
 מיזם ישראל נגלית לעין, הוא מפעל שבו תושבים־מתנדבים מתעדים את קהילתם. חומרי התיעוד נשמרים בארכיון המקומי ומגובים בארכיונים מרכזיים וברשת ארכיוני ישראל. התצלומים משמשים למחקר, לעיון, ללימוד, לתצוגות, לאירועי תרבות ואמנות חוצות, לפרסומים ועוד.
לקראת אירועי שנת ה־100 לתל אביב יזמה יד בן־צבי את מפעל "העיר הנגלית לעין" בשיתוף עיריית תל אביב־יפו. במשך שנתיים בין 2008-2009 פעל המיזם בעיר וכלל פעולה רחבת היקף לאיתור, לתיעוד ולגיבוי בסריקה של תמונות מאלבומי משפחות תל אביביות ויפואיות בעבר ובהווה. 
הפעולה הקהילתית לתיעוד המורשת החזותית של העיר תל אביב־יפו ולהצלתה נעשתה בעשרה מרכזים קהילתיים. את פעולת התיעוד, שכללה איתור אלבומים פרטיים, תיעוד וסריקה, ביצעו תושבים מתנדבים שהוכשרו בקורס תיעוד ופעלו בקרב הקהילה. מבחר מתוצרי המיזם הוצג במרכזים הקהילתיים ובחוצות העיר. בתום שנת ה־100 ממשיך מפעל התיעוד במסגרת ישראל נגלית לעין ושוכן בבית העיר, בית העירייה הישן ברחוב ביאליק. 
בשנת 2010 במסגרת התכנית להעצמת תשתיות המורשת הלאומית של משרד ראש הממשלה (ציוני דרך), התרחב מיזם "ישראל נגלית לעין" למיזם ארצי. לרגל שנת ה־60 לעיירות הפיתוח התקיים שלב פיילוט בערים קריית שמונה, ראש העין, שדרות וירוחם, וכיום פועלים מרכזי תיעוד בכ־20 ערים ורשויות מוניציפליות ברחבי הארץ.
בכל יישוב הוכנו תכנית פעולה וספר עבודה מפורט בשיתוף הגורמים המקומיים ובהתאמה למאפייניו הייחודים. מבחר מתצלומי המשפחות מוצג בתערוכות חוצות באירועים קהילתיים ביישובים, והסיפורים הנחשפים בעקבותיהם משמשים בסיס למפגשים עם בעלי האלבומים, לסיורי דפדוף ביישובים ולכתבות באמצעי התקשורת המקומית והארצית.
הפרויקט מתקיים בתיאום ועדת היגוי ששותפים בה אנשי אקדמיה ורבים מגופי התיעוד והשימור בארץ. עמם נמנים האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע, איגוד המשמרים, הספרייה הלאומית, ארכיון המדינה, מחלקת המוזיאונים במשרד התרבות, משרד החינוך, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, מחלקת המוזיאונים של משרד הביטחון, יד ושם, ארכיונים ורשויות מקומיות ואזוריות.

בשנת 2020 עובר אתר ישראל נגלית לעין שדרוג
ויחנך במתכונת חדשה ומודרנית רבת פנים ואפשרויות
 

02.png
bottom of page