top of page

סיום העלאת האלבום

טופס זה יש למלא כאשר תחליטו לסיים את התיעוד והעלאה של התמונות.

לאחר שליחת הטופס בעמוד זה אנו נבדוק ונאשר שהתיעוד תקין ונעלה את  אלבומכם לאתר ׳ישראל נגלית לעין'.

כמה תמונות תיעדתם?

מי היו העושים במלאכת התיעוד?

ציינו שמות בני המשפחה שהשתתפו כדי שנוכל לשמור אתכם על קשר בעתיד.

נשמח לשמוע מכם על חוויית התיעוד, הערות והארות

האם תרצו לצרף קבצים כגון: ספר משפחה, עץ משפחה, תעודות מיוחדות?

צרף קובץ
צרף תמונה
האם תרצו לתעד אלבום נוסף?

צוות ישראל נגלית לעין יבדוק את הטבלה ואם יהיה צורך בהשלמות ובירורים ניצור קשר עמכם.

האלבום יעלה לאתר בתוך 12 ימי עבודה.

!תודה, הטופס נשלח בהצלחה לצוות ׳ישראל נגלית לעין׳

bottom of page